Bofaktablad Hyllie Dungen

Bofaktablad Hyllie Dungen

Bofaktabladen är uppdelade per trapphus, se bilden.

Trapphus

Trappa 1 norr
2 rum o kök

4 rum o kök

Trappa 2 norr
2 rum o kök


Illustrationer från lägenhet T2-1103, 1203 och 1303
T2 1203 pict1 new  T2 1203 pict2 new

3 rum o kök

4 rum o kök

Trappa 3 öster
1 rum o kök


2 rum o kök

4 rum o kök

Trappa 4 öster
1 rum o kök


2 rum o kök

4 rum o kök

Illustrationer från T4-1102, 1202, 1302, 1402 och 1501
T4 1202 pict3 new T4 1202 pict2 new T4 1202 pict1 new

Trappa 5 söder
2 rum o kök


3 rum o kök

Bilder T5-1103


4 rum o kök