Bilder Dungen T5-1302

Bilder Dungen T5-1302 4 rok Ymers Gata 25B våning 4 o 5

Bilderna tagna 2022-01-31, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle