Citadellsfogen

Nybyggnation centrala Malmö

På bästa läge mellan Västra Hamnen och Slottstaden ska vi bygga nytt hyreshus. Senast vi byggde i Slottstaden var i början av 1950-talet. Roth Fastigheter har vunnit en markanvisningstävling för området Citadellsfogen, kvarteret där World Maritime University tidigare låg.

TIDPLAN

Kvarterets detaljplanen kommer att bli klar under 2021, blev klar våren 2022. Sedan kommer ett par år med större arbeten i området med vägar och broar som genomförs av Staden. Byggstart är oklar.

Malmö Stad har indikerat en hel del förseningar i detta område. Detta beror på flera saker. Det finns en hel del vägar och broar i området som ska byggas om helt och hållet, som troligen tar längre tid än man tidigare trott. Det är idag oklart när det går att starta byggnation, men en gissning kan vara 2027-28.

ARKITEKTUR

Vy från nordväst

Husen får en mänsklig skala, som i den gamla staden, genom att brytas upp i hanterbara delar. Variation i fasaderna genom indragningarna ger vertikala linjer så att blicken kan söka sig uppåt och ger ett vackert spel mellan ljus och skugga.

Fasaderna får en varm harmonisk färgskala i tre nyanser; ockra, rost och tegelrött, hämtad med inspiration från närliggande Citadellsområdet. Schatterat tegel muras med färgade fogar för att skapa effekten.

Vy från sydost

Närheten till Slottsstaden har inspirerat till gedigna, traditionella material som mursten och takpannor i tegel och ek i entrépartierna. På gavlarna högst upp tänker vi oss lägenheter med takterrasser som i Ribershus.

Höga facettformade spaljéer är monterade utanför balkongplattor och fasader både mot gata och mot gård. Från marken kan klätterväxter ledas upp på spaljéerna. Med eller utan växtlighet är de ett ”smycke” på fasaderna och ger också avskildhet och skugga varma dagar.

SOCIAL HÅLLBARHET

Vi eftersträvar ett blandat boende med människor i olika åldrar och blandade lägenhetsstorlekar, från ettor till fyror samt en etagelägenhet med fem rum och takterrass.

Bottenvåningsproblematiken hanterar vi genom att placera 8 ”radhus” i två plan som har uteplats på mark och sovrum en trappa upp.  Två additionslägenheter finns kopplade till en 4- resp 3-rumslägenhet som ger möjlighet till generationsboende.

Kvarteret blir levande då de boende har olika vanor och tider. Odlingsaktiviteter skapar samhörighet och samarbete. En cowork lokal på hörnet mot Neptunigatan ger möjlighet att jobba hemifrån, men i ett socialt sammanhang.

Fem entréer leder till fyra genomgående uppglasade trapphus med sittplatser, info-tavla och postbox för paketleverans med tillfällig kod. Många entréer ökar tryggheten i gatumiljön. Man kan välja att antingen snabbt ta sig från gatan upp i trapphuset och till sin lägenhet eller, att gå genom grinden in på gården och kanske träffa på en granne som också har tid att småprata. Generös takhöjd på 2,7 m ger ytterligare boendekvalité.

Träffpunkterna är många mellan de boende: rymliga, ljusa trapphus med bänkar, stor gemensam gård med mycket växlighet, lekplats, sittgrupper, odlingslådor med möjligheter att låna redskap, växthus på gården som kan användas för gårdsfester och odling.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

 • Gröna fasader med facettformade spaljéer och odlingskärl på balkonger.
 • På förgårdsmarken växer klematis och andra klätterväxter samt häckar som skyddar bostadsrummen på plan 1.
 • Grön gård med odlingslotter i form av upphöjda pallkragar
 • Gemensamt växthus med tålig bröstning i tegel
 • Trädgårdsförråd intill med redskap och utanför finns matjord för att användas i pallkragarna
 • Häckar, spaljéer och en grind omger gården, som ligger lite högre än gatan.
 • Gården nås från alla trapphusen och med ramp från lokalgatan i söder.
 • Bottenvåningar med välkomnande entréer med plats för besökandes cyklar.
 • Minst hälften av cykelplatserna i centralt placerade låsta rum inomhus.
 • I ett av cykelrummen finns plats för lådcyklar, brandklassade laddningsskåp för cykelbatterier och gemensam cykelpump.
 • Förgårdsmark med avvikande markbeläggning och planteringar.
 • Omsorgsfullt placerade balkonger som skuggar stora fönster i soliga lägen.
 • Mobilitetsåtgärder planeras, t.ex. medlemskap i bil pool, p-lösen i närliggande p-hus, cykel pool och marknadsförings-insatser för att minska bilanvändningen.

TEKNISKA INSTALLATIONER OCH INNOVATIONER

Byggnaden uppförs som ett lågenergihus med effektivt och tätt klimatskal.

Fjärrvärme är det mest hållbara alternativet i Malmö och detta ska användas fullt ut till uppvärmning, varmvatten och ventilationen. Det täta klimatskalet bidrar till mycket låga uppvärmningsbehov. Vår målsättning är att uppfylla miljö-byggnad Silver som innebär 20% mindre energianvändning än BBR.

Ventilation sker med FTX aggregat för bästa inomhusmiljö och för att säkra att värmeförluster hålls till ett minimum.

Inomhuskomfort sommar

Moderna flerfamiljshus med tätt klimatskal skapar lägenheter med höga temperaturer på sommaren. För att förbättra inneklimatet kommer kombinationen solceller och mindre fläktar i lägenheterna att provas. Målet är att fläktarnas elbehov täcks helt av solcellsinstallationen. Persienner kommer även att installeras i alla lägenheter.

IMD

Installationerna gör det möjligt till individuell mätning och debitering fullt ut såväl för el som varm- och kallvatten. Denna information blir tillgänglig på ett effektivt sätt för hyresgästerna via ”Mina Sidor” på internet.

Miljöstation

Underjordsbehållare är ett miljö-vänligt och snyggt system. Dessa kommer att placeras i södra delen av innergård lättillgängligt både för hyresgäster och sopbilen.

Digitalt låssystem

Ett helhetsgrepp tas för alla lås och passagesystem i byggnaden baserat på ett elektroniskt system. Underlättar för hyresvärden att lösa problem med borttappade nycklar och förhindrar ovälkomna besök.

Tavellister

Moderna flerfamiljshus med tung stomme i betong är en utmaning för hyresgästerna att kunna hänga upp tavlor mm på väggarna. Tavellister monteras i taket för att underlätta för hyresgästerna så att man slipper göra hål i betongen. Praktiskt för boende och bra ur ett underhållsperspektiv.

Fastigheten är ritad av CHROMA ARKITEKTER. De har sedan starten 2005 arbetat med bostäder, skolor, förskolor och vårdboende.

FAKTA
BTA CA 6120 m2
60 LÄGENHETER:
1 ROK:  7 st
2 ROK: 24 st
3 ROK: 20 st
4 ROK: 8 st
5 ROK:  1 st
Plats för 150 cyklar inkl lådcyklar
En rullstolsanpassad bilplats på gården.