Om oss

Tre generationer av skånska kvalitetshus

Familjen Roths fastighetsverksamhet startade med byggande under ”folkhemsperioden” från tidigt 1930-tal till slutet av 60-talet. Under perioden 1970–2010 övergick verksamheten till förvaltning av bostadsbeståndet. Idag består verksamheten av både förvaltning och byggande för att kunna möta den ökande efterfrågan i ett alltmer expansivt Malmö.

Gunnar Roth logotyp

Gunnar och Börje Roth
Gunnar Roth började som snickare och arbetade upp sig till byggmästare med egen verksamhet. Det första egna projektet var ett radhus i Håkanstorp, vilket snart följdes av ett flertal flerfamiljsfastigheter och villor. Husen byggdes både för egen räkning och på uppdrag av andra. Ett flertal av de flerfamiljshus som byggdes för egen räkning ägs fortfarande av familjen Roth.

Gunnar Roth

Gunnars son Börje Roth läste till ingenjör och arbetade som lärling bland annat med att bygga Kockums kontorsbyggnad på Stora Varvsgatan, som med sina 65 meter var Sveriges högsta hus när det invigdes 1958.

Samma år färdigställde Börje sitt första egna byggprojekt, ett flerfamiljshus på Sandegårdsgatan i Limhamn. Detta följdes av ytterligare flerfamiljsfastigheter, ett antal udda villor samt sju en och en halvplansvillor i Skanör.

Under 1970-talets byggboom övergick byggandet till ett renodlat förvaltande av det befintliga fastighetsbeståndet. Familjens byggmästartradition ställde krav på en kvalitetsnivå som inte riktigt gick i takt med tidens krav på massproduktion, snabba lösningar och obeprövade genvägar.
sv10 50tal thumbnailBild från Sergelsv 10 när huset var nytt på 50-talet


De första husen i Limhamn uppförs 1960. Hyreshusen i Limhamn uppförs i slutet av 1950 talet och en bit in i 60 talet

Fastighetsföretaget Roth
1998 övertog Börje Roths barn verksamheten och formulerade en ny vision för företaget utifrån de värderingar de fått med sig hemifrån: långsiktigt ägande med god kvalitet i boendestandard, service och underhåll.

Under början av 2000-talet har Anders och Rikard Roth utvecklat fastighetsrörelsen tillsammans. Efter Anders tragiska bortgång 2020 arbetar Rikard vidare i samma anda som tidigare med inriktning på både förvaltning och nybyggnation. I nybyggnadsprojekten deltar också Mats Åsemo och Stefan Klemt. Mats har ett långvarigt engagemang i olika fastighetsbolag i Malmö, och Stefan har mångårig erfarenhet av byggprojektledning. Ambitionen är att utnyttja modern teknik och material för att komplettera befintligt fastighetsbestånd med hyreshus som står sig väl under många år framöver.

Personligt engagemang
Roths fastighetsbestånd består av en blandning av bostäder och lokaler, med tyngdpunkt på bostäder. Som ägare är vi mycket engagerade i hur fastigheterna sköts och har ett nära samarbete med Stadsbostäder som sköter den dagliga driften.

Att våra hyresgäster sällan flyttar ser vi som ett gott betyg för trivseln. Vi har så gott som aldrig en ledig lägenhet att annonsera på marknaden.

Boendekvalitet skapas av många faktorer. En viktig faktor är dialogen med hyresgästerna och viljan att investera tid och pengar i fastigheterna. Vi har vid flera tillfällen träffat hyresgäster och diskuterat boendefrågor för att vara lyhörda inför synpunkter och idéer.

Vi genomför regelbundet undersökningar med hjälp av AktivBo för att  kvalitetssäkra att förvaltningen genomförs på det sätt vi önskar.

Kvarteret Svalan 7 på Vasagatan i LimhamnBlåmesen 22 på Sandegårdsgatan i LimhamnFamiljevillan på Regementsgatan 114

Snickare studerar marken under byggnationen, Vasagatan på LimhamnRegementsgatan 112Blåmesen 22 strax före inflyttning i början av 60-talet

Fastigheter 1900-talet

Fastighet
Danzig 19
Ljungbyhus 4
Ljungbyhus 6
Stjärnehus 1
Sävedal 5
Sävedal 6
Villa
Villa
Adress
Uppsalagatan 20
Karlskronaplan
Amiralsgatan 41
Karlskronaplan 7
Södra promenaden 5-7
Sergels väg 10
Tessins väg 17
Sergels väg 11
Skvadronsgatan 6
Skvadronsgatan 4
Regementsgatan 112
Regementsgatan 114
Arkitekt
Axel Carlsson
Axel Carlsson
Axel Carlsson
Axel Carlsson
Clas Almquist
Clas Almquist
Graebe & Schroug
Graebe & Schroug
År
1934
1935
1936
1937
1947
1950
1954
1952
1938
1938
1938
1938
Fastighet
Blåmesen 22
Kräftan 15
Svalan 7
Villor, 7 st
Villa
Villa
Villa
Fritidshus
Adress
Sandegårdsgatan 34
Birger Jarlsgatan 41
Vasagatan 9
Lärkvägen i Skanör
Bjälkgatan 10 a
Rudbecksgatan 25
Dammsagervägen 25
Skrubberyd 1:5
Arkitekt
Svenivar Ekstrand
Svenivar Ekstrand
Svenivar Ekstrand
År
1958
1960
1959
1966
1965
1963
1962
1969