Om husen Finn 1

Fastigheten blev färdig hösten 2013 som det första bostadshuset i det nya Hyllie

Roth Fastigheter utgör en fortsättning på en gammal byggmästartradition där vackra hus, gediget byggda i hållbara material är själva grundidén. Med andra ord vi bygger hus vi själva vill bo i.

De norra huskropparna ligger ut mot den dubbelt trädkantade ”stadsavenyn” Hyllie allé medan kvarteret i väster och söder ansluter till de småskaliga och intima gångfartsgatorna. I söder berikas kvartersmiljön dessutom av ett kommande litet kvarterstorg.

Husen ligger grupperade kring en privat trädgård för utevistelse, lek och umgänge. Trädgården bygger på en biotop med vattenväxter i trädgårdens mitt och med bl a ett överbryggande trädäck. En vattenspegel kommer att bjuda på varierande färg- och växtupplevelser i takt med årstidsväxlingarna. Ett blåregnsbeklätt pergola-, arkad- och kommunikationsstråk förbinder de två trapphusen i norr och söder.

Hus Nord

Mot Hyllie Allé vänder sig två huskroppar med fem resp sex våningars höjd. De har tegelfasader i mustiga kulörer, varmt mörkrött och mustigt brunt. Burspråk och trapphustorn med klocksymbol smyckar det ena medan det andra visar upp en varierad fasad med olika fönstersättningar från sockelvåning till topplägenhet. De franska balkongerna adderar ytterligare en dimension till fasaden. Båda får omsorgsfullt murade fasader med dekorativa murförband.
De två huskropparna är skilda åt av en passage genom kvarteret – från trapphus till trapphus. Alla lägenheternas entréer vänder sig mot passagen.

 

Hus Väst

Kvarterets västersida visar upp ett hus med lite nordisk, eller varför inte japanskinspirerad, enkelhet. Lackröda, stora fönsterpartier i den vita, släta fasaden låter västerljuset flöda in i lägenheterna samtidigt som insynen begränsas av småspröjsade partier med mjölkvita glas – associera gärna till japanska rispappersväggar – ljus men inte insyn.

Varje lägenhet har en liten rund uteplats som står på pelare och nås via en liten gång utanför entrén. Loftgångarna omfattar max två lägenheter för att bevara den privata känslan.

Hus Syd

I den södra delen av kvarteret uppför vi två st putsade huskroppar – ett mjukgrönt och ett varmvitt, också här skilda åt av kvarterspassagen. Här handlar uttrycket mera om småskalighet i lite Swedish Grace-anda. Omtolkat svenskt tjugotal med andra ord. Även här ger franska balkonger och burspråk personlighet och individualitet åt såväl husen som till de olika lägenheterna.

Med sin putsade fasad hänger det södra huset utseendemässigt ihop med det västra, men helhetsintrycket blir ändå att det är tre tydligt avgränsade hus med sin egen tydliga karaktär.


BuildSmart = bo miljösmart!

Våra tre lågenergihus i Hyllie uppfyller högt ställda miljökrav och är de första i Sverige som byggs som ett led i EU-projektet BuildSmart.
Buildsmart
Detta projekt syftar till att främja utvecklingen mot att bygga fler energisnåla hus i Europa. Ett lågenergihus förbrukar bara ca hälften av den energi som är godkänd enligt gällande byggnormer. Bara ca 11 % av alla nya bostäder i Sverige är lågenergihus. Vi jobbar för att det ska bli fler.

Påverka energikostnaden!

För att få precis den inomhusklimat man själv trivs med och samtidigt kunna påverka sina energikostnader introducerar vi ett mycket överskådligt och effektivt energimätarsystem för el, värme och vatten i alla lägenheter.

I varje rum finns kännare som gör att man lätt kan ställa in exakt den temperatur man vill ha i lägenheten. Den som vill spara energikostnader kan t ex sätta systemet i viloläge när man åker på semester. De egna energikostnaderna kan enkelt följas på en skärm i hallen, i datorn eller med en app i mobilen.

Enkelhet, överskådlighet och praktisk nytta som märks i plånboken är ledstjärnor för denna satsning.

Solfångarvärme i kranen

Husen är försedda med solfångare som står för hela 40 % av varmvattensuppvärmningen. Dessutom utnyttjar ventilationssystemet värmen i den gamla varmluften som förvärmer den nya friska och filtrerade luften, som tillförs huset.

Kort sagt, våra tre hus i Hyllie är byggda för att vara uthålliga på många sätt. Både för den egna plånboken, trivseln och miljön i allmänhet.