Bilder Dungen T2-1102

Bilder Dungen T2-1102 2 rok Nannas Gata 22 våning 2

Bilderna tagna 2021-05-07, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle