Bilder Dungen T2-1303

Bilder Dungen T2-1303 2 rok Nannas Gata 22 våning 4

Bilderna tagna 2021-06-01, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle