Bilder Dungen T2-1001

Bilder Dungen T2-1001 4 rok Nannas Gata 22 våning 1

Bilderna tagna 2021-01-26, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle