Bilder Dungen T4-1502

Bilder Dungen T4-1502 2 rok Nannas Gata 16A våning 6

Bilderna tagna 2020-12-29, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle