Bilder Dungen T3-1303

Bilder Dungen T3-1303 4 rok Nannas Gata 18 våning 4

Bilderna tagna 2021-04-26, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle