Bilder Dungen T2-1103

Bilder Dungen T2-1103 2 rok Nannas Gata 22 våning 2

Bilderna tagna 2021-11-26, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle