Bilder Dungen T5-1103

Bilder Dungen T5-1103 3 rok Ymers Gata 25B våning 2

Bilderna tagna 2022-02-23, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle