Bilder Dungen T1-1301

Bilder Dungen T1-1301 4 rok Nannas Gata 24 våning 4

Bilderna tagna 2021-08-02, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle