Bilder Dungen T3-1402

Bilder Dungen T3-1402 2 rok Nannas Gata 18 våning 5

Bilderna tagna 2021-11-22, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle