Bilder Dungen T3-1203

Bilder Dungen T3-1203 4 rok Nannas Gata 18 våning 3

Bilderna tagna 2021-10-29, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle