Bilder Dungen T3-1201

Bilder Dungen T3-1201 1 rok Nannas Gata 18 våning 3

Bilderna tagna 2021-06-22, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle