Citadell projektet försenat

Citadell projektet försenat

Publicerad 2021-12-05

Malmö Stad har indikerat en del förseningar i detta område. Detta beror på flera saker. Bland annat så är det en del diskussioner med Länsstyrelsen gällande vilka scenarior som ska gälla avseende framtida havsnivåer. Det finns också en hel del vägar och broar i området som ska byggas om helt och hållet, som troligen tar längre tid än man tidigare trott. Det är idag oklart när det går att starta byggnation, men en gissning kan vara 2026-27.

Comments are closed.