Dungen byggnationen

Fastigheten Dungen, bildspel från bygget