Bilder Finn1 V402

Bilder Finn1 V402 2 rok Sagas Gränd 4 våning 4

Bilderna tagna 2021-08-28, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle