Bilder Finn1 V302

Bilder Finn1 V302 2 rok Sagas Gränd 4 våning 3

Bilderna tagna 2019-12-31, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle