Bilder Finn1 V302

Bilder Finn1 V302 2 rok Sagas Gränd 4 våning 3

Bild Finn1 V302_1Bild Finn1 V302_2 Bild Finn1 V302_3Bild Finn1 V302_5Bild Finn1 V302_6Bild Finn1 V302_8Bild Finn1 V302_9 Bild Finn1 V302_4

Bilderna tagna 2019-12-31, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle