Bilder Finn1 V204

Bilder Finn1 V204 3 rok Sagas Gränd 4 våning 2

Bilderna tagna 2020-10-12, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle