Bilder Finn1 V203

Bilder Finn1 V203 3 rok Hyllie Allé 12A våning 2

Bilderna tagna 2021-07-30, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle