Bilder Finn1 S101

Bilder Finn1 S101 2 rok Sagas Gränd 4 våning 1

Bilderna tagna 2020-10-13, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle