Bilder Finn1 N402

Bilder Finn1 N402  2 rok Hyllie Allé 12a våning 4

Bilderna tagna 2021-01-24, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle