Bilder Finn1 N203

Bilder Finn1 N203 2 rok Hyllie Allé 12a våning 2

Bilderna tagna 2019-04-08, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle