Bilder Finn1 N105

Bilder Finn1 N105  2 rok Sagas gränd 2A våning 1

Bilderna tagna 2021-02-02, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle