Bilder TV17A 648-1059

Bilder 648-1059 6 rok Tessinsväg 17A våning 7

648-1059_2    648-1059_1    648-1059_3
Bilderna tagna 2018-02-26, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle