Bilder Finn1 S302

Bilder Finn1 S302  3 rok Sagas Gränd 4 våning 3

Bild Finn1 S302_1 Bild Finn1 S302_2 Bild Finn1 S302_3 Bild Finn1 S302_4 Bild Finn1 S302_5 Bild Finn1 S302_6 Bild Finn1 S302_8 Bild Finn1 S302_9
Bilderna tagna 2018-10-29, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle

Bilder Finn1 S402  3 rok Sagas Gränd 4 våning 4