Bilder Finn1 N202

Bilder Finn1 N102 2 rok Hyllie Allé 12a våning 1

Bild Finn1 N102_1 Bild Finn1 N102_2 Bild Finn1 N102_4 Bild Finn1 N102_3 Bild Finn1 N102_5Bild Finn1 N102_7 Bild Finn1 N102_6 Bild Finn1 N102_8
Bilderna tagna 2019-03-25, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle

Bilder Finn1 N202 2 rok Hyllie Allé 12a våning 2

     Bild N202_3    Bild N202_4    Bild N202_6 Bild N202_5    Bild N202_7Bild N202_1    Bild N202_2
Bilderna tagna 2018-02-28, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle