Bilder Finn1 N202

Bilder Finn1 N202 2 rok Hyllie Allé 12a våning 2

Bild N202_1     Bild N202_3    Bild N202_4     Bild N202_5    Bild N202_2
Bilderna tagna 2018-02-28, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle