Bilder Finn1 N201

Bilder Finn1 N201  1 rok Hyllie Allé 12a våning 2

Bild Finn1 N201_1 Bild Finn1 N201_2 Bild Finn1 N201_3 Bild Finn1 N201_4 Bild Finn1 N201_5 Bild Finn1 N201_6

Bilderna tagna 2018-10-31, lägenhetens skick kan avvika vid senare tillfälle