Om Hyllie

Välkommen till Malmös snabbväxare

Hyllie är den mest expansiva stadsdelen i Malmö och den som fullt ut förverkligar kommunens ambitiösa miljösatsning. Med arenan, nya mässan, shoppingcentret Emporia samt 8 000 bostäder och lika många arbetsplatser är Hyllie ett internationellt uppmärksammat exempel på stadsförnyelse.

Läget och kommunikationerna gör Hyllie till ett nav i Öresundsregionen. Det är tre minuters tågresa till Triangeln, sex till Malmö C och tolv minuter till Copenhagen Airport på andra sidan sundet. Motorleder och cykelvägar anknyter också direkt till området.

Våra tre hus ligger intill varandra ut med huvudgatan Hyllie allé och gångfartsgatan. Läs mer om området på hyllie.com.